GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU07.04.2015

                                                                METDER

           MERSİN ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 24 Nisan 2015 Günü saat l4.30 da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Mayıs 2015 günü aynı saatte Mersin Eczacılar Odası toplantı salonunda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

 Tüm üyelerin olagan genel kurul toplantısına katılması önemle rica olunur

 

 

                                                                                                                 BAŞKAN

                                                                                                         BÜLENT YILMAZ

 

 

G    Ü    N   D    E    M

 

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

2-DİVAN SEÇİMİ

3-SAYGI DURUŞU

4-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

5-DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

6-KESİN BİLANÇONUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

7-YÖNETİM-DENETİM VE KESİN BİLANÇONUN OYLANMASI VE İBRASI

8- BORÇLU ÜYELERİN DURUMUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

9-YÖNETİM-DENETİM KURULU İLE FEDERASYON DELEGELERİNİN SEÇİMİ

10-TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE KABULÜ

11-YÖNETİM KURULUNA VERİLECEK EK YETKİLER

12-DİLEK VE TEMENNİLER

13-KAPANIŞ